default logo

หน้าแรก/ติดต่อเรา

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
ถนนสาย นฐ. 3004 ศาลายา - บางภาษี
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

เบอร์โทรศัพท์ : 02-4313293, 02-4313304
โทรสาร : 02-4313471
อีเมล : archives@ohm.go.th

วันเวลาเปิดทำการ
08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
 

*